„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3136-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/07/2018
Registration code 010320000.05.001.019001
3136-რს
05/07/2018
Website, 11/07/2018
010320000.05.001.019001
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.