„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3133-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/07/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/07/2018
Registration code 010290000.04.001.016223
3133-რს
05/07/2018
Website, 11/07/2018
010290000.04.001.016223
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found