საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2607-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/07/2018
Registration code 200000000.05.001.018882
2607-IIს
27/06/2018
Website, 06/07/2018
200000000.05.001.018882
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found