საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2635-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/07/2018
Registration code 040000000.05.001.018885
2635-IIს
27/06/2018
Website, 06/07/2018
040000000.05.001.018885
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found