„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2628-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/07/2018
Activating Date 01/08/2018
Registration code 300310000.05.001.018908
2628-IIს
27/06/2018
Website, 06/07/2018
300310000.05.001.018908
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found