„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2626-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/07/2018
Registration code 120290000.05.001.018904
Consolidated publications
2626-IIს
27/06/2018
Website, 06/07/2018
120290000.05.001.018904
„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.