საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2633-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/07/2018
Activating Date 01/08/2018
Registration code 390000000.05.001.018888
2633-IIს
27/06/2018
Website, 06/07/2018
390000000.05.001.018888
საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found