საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2476-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/06/2018
Registration code 200000000.05.001.018866
2476-რს
06/06/2018
Website, 21/06/2018
200000000.05.001.018866
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found