საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2391-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/06/2018
Registration code 200000000.05.001.018858
2391-IIს
30/05/2018
Website, 12/06/2018
200000000.05.001.018858
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found