„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2392-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/06/2018
Registration code 200000000.05.001.018859
2392-IIს
30/05/2018
Website, 12/06/2018
200000000.05.001.018859
„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found