„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2262-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/05/2018
Registration code 300310000.05.001.018842
2262-IIს
04/05/2018
Website, 24/05/2018
300310000.05.001.018842
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found