საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2270-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/05/2018
Registration code 090000000.05.001.018828
2270-IIს
04/05/2018
Website, 21/05/2018
090000000.05.001.018828
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found