საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2279-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/05/2018
Registration code 010250000.04.001.016218
2279-IIს
04/05/2018
Website, 24/05/2018
010250000.04.001.016218
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found