საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2278-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/05/2018
Activating Date 01/07/2018
Registration code 020000000.05.001.018836
2278-IIს
04/05/2018
Website, 24/05/2018
020000000.05.001.018836
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found