საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2327-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/05/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/05/2018
Registration code 200000000.05.001.018825
2327-IIს
04/05/2018
Website, 11/05/2018
200000000.05.001.018825
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found