ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2198-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/04/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/05/2018
Registration code 360160000.05.001.018824
2198-IIს
20/04/2018
Website, 10/05/2018
360160000.05.001.018824
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.