საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2153-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/04/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/05/2018
Registration code 090000000.05.001.018813
2153-IIს
18/04/2018
Website, 01/05/2018
090000000.05.001.018813
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found