„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2154-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/04/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/05/2018
Registration code 140130000.05.001.018817
2154-IIს
18/04/2018
Website, 01/05/2018
140130000.05.001.018817
„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found