„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2142-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/04/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/05/2018
Registration code 010290000.04.001.016215
2142-IIს
18/04/2018
Website, 10/05/2018
010290000.04.001.016215
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found