ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2018-2020 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2018-2020 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ
Document number 182
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 17/04/2018
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/04/2018
Registration code 010100000.10.003.020497
Consolidated publications
182
17/04/2018
Website, 19/04/2018
010100000.10.003.020497
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2018-2020 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (19/04/2018 - 17/02/2020)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.