„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2071-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/03/2018
Document type Constitution of Georgia, Constitutional Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/04/2018
Registration code 010010000.01.001.016014
2071-IIს
23/03/2018
Website, 02/04/2018
010010000.01.001.016014
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found