საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2046-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/03/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/03/2018
Activating Date 01/06/2018
Registration code 010250000.04.001.016212
2046-IIს
07/03/2018
Website, 26/03/2018
010250000.04.001.016212
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found