სს „ტელენეტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
სს „ტელენეტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/7/667
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 28/12/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 09/01/2018
Registration code 000000000.00.000.016264
  • Word
2/7/667
28/12/2017
Website, 09/01/2018
000000000.00.000.016264
სს „ტელენეტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found