„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1929-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/01/2018
Registration code 320110000.05.001.018762
1929-რს
23/12/2017
Website, 11/01/2018
320110000.05.001.018762
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.