„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1966-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/02/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/03/2018
Registration code 450140000.05.001.018774
1966-IIს
21/02/2018
Website, 05/03/2018
450140000.05.001.018774
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.