„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1826-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2017
Activating Date 01/01/2018
Registration code 010320000.05.001.018716
1826-რს
22/12/2017
Website, 29/12/2017
010320000.05.001.018716
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found