საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1893-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2017
Registration code 090000000.05.001.018702
1893-რს
23/12/2017
Website, 28/12/2017
090000000.05.001.018702
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found