საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1837-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2017
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2017
Activating Date 01/01/2018
Registration code 010250000.04.001.016210
1837-რს
22/12/2017
Website, 29/12/2017
010250000.04.001.016210
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found