საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1836-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2017
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2017
Activating Date 01/01/2018
Registration code 010190020.04.001.016209
1836-რს
22/12/2017
Website, 29/12/2017
010190020.04.001.016209
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found