პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1915-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2017
Activating Date 01/01/2018
Registration code 240110000.05.001.018708
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.