სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1754-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2017
Registration code 240110000.05.001.018707
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.