„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1706-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/12/2017
Registration code 300310000.05.001.018601
1706-რს
07/12/2017
Website, 14/12/2017
300310000.05.001.018601
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found