„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1698-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/12/2017
Registration code 360000000.05.001.018613
1698-რს
07/12/2017
Website, 14/12/2017
360000000.05.001.018613
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.