საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1672-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/12/2017
Registration code 390000000.05.001.018603
1672-რს
07/12/2017
Website, 14/12/2017
390000000.05.001.018603
საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found