საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1701-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/12/2017
Registration code 200000000.05.001.018608
1701-რს
07/12/2017
Website, 14/12/2017
200000000.05.001.018608
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found