„სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1646-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/12/2017
Registration code 340020000.05.001.018681
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.