„რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1661-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/12/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/12/2017
Registration code 120210010.05.001.018680
1661-რს
07/12/2017
Website, 14/12/2017
120210010.05.001.018680
„რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found