საქართველოს მოქალაქეები - ივანე პეტრიაშვილი და ირაკლი ულუმბელაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქეები - ივანე პეტრიაშვილი და ირაკლი ულუმბელაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/16/1218
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 16/11/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 28/11/2017
Registration code 000000000.00.000.016259
2/16/1218
16/11/2017
Website, 28/11/2017
000000000.00.000.016259
საქართველოს მოქალაქეები - ივანე პეტრიაშვილი და ირაკლი ულუმბელაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.