საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1378-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/11/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 17/11/2017
Registration code 200000000.05.001.018589
1378-Iს
15/11/2017
Website, 17/11/2017
200000000.05.001.018589
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found