„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 18 მარტის №69 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 18 მარტის №69 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 267
Document issuer Minister of Justice of Georgia
Date of issuing 04/12/2017
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/12/2017
Registration code 040030000.22.027.016767
267
04/12/2017
Website, 05/12/2017
040030000.22.027.016767
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 18 მარტის №69 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Minister of Justice of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.