საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების - ირინე იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძის და მაია კოპალეიშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2017 წლის 17 ოქტომბრის №3/4/550 გადაწყვეტილებაზე

  • Word
საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების - ირინე იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძის და მაია კოპალეიშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2017 წლის 17 ოქტომბრის №3/4/550 გადაწყვეტილებაზე
Document number 3/4/550
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 17/10/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 26/10/2017
Registration code 000000000.00.000.016249
  • Word
3/4/550
17/10/2017
Website, 26/10/2017
000000000.00.000.016249
საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების - ირინე იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძის და მაია კოპალეიშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2017 წლის 17 ოქტომბრის №3/4/550 გადაწყვეტილებაზე
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found