საქართველოს მოქალაქე ოლეგ ლაცაბიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქე ოლეგ ლაცაბიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 3/5/626
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 17/10/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 26/10/2017
Registration code 000000000.00.000.016247
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.