საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1324-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/10/2017
Document type Constitution of Georgia, Constitutional Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/10/2017
Registration code 010010000.01.001.016012
Consolidated publications
1324-რს
13/10/2017
Website, 19/10/2017
010010000.01.001.016012
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Consolidated versions (23/03/2018 - 29/06/2020)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.