საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1324-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/10/2017
Document type Constitution of Georgia, Constitutional Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/10/2017
Registration code 010010000.01.001.016012
Consolidated publications
1324-რს
13/10/2017
Website, 19/10/2017
010010000.01.001.016012
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found