„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Document number 309
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 07/09/2017
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/09/2017
Registration code 200090000.22.033.017013
309
07/09/2017
Website, 11/09/2017
200090000.22.033.017013
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.