საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1195-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/07/2017
Activating Date 01/11/2017
Registration code 040000000.05.001.018549
1195-IIს
30/06/2017
Website, 14/07/2017
040000000.05.001.018549
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found