„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1276-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/07/2017
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/07/2017
Registration code 010290000.04.001.016205
1276-რს
26/07/2017
Website, 29/07/2017
010290000.04.001.016205
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found