საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1182-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/07/2017
Registration code 200000000.05.001.018544
1182-IIს
30/06/2017
Website, 13/07/2017
200000000.05.001.018544
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found