საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1251-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/07/2017
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/07/2017
Registration code 010250000.04.001.016203
1251-რს
26/07/2017
Website, 29/07/2017
010250000.04.001.016203
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found