„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1255-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/07/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/07/2017
Registration code 120290000.05.001.018573
1255-რს
26/07/2017
Website, 29/07/2017
120290000.05.001.018573
„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.